KREDYTY Z DOPŁATAMI

Dopłaty do naszych domów
Będą dopłaty do energooszczędnych domów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o uruchomieniu dopłat do kredytów na budowę lub zakup energooszczędnych budynków.

Wsparcie ruszy w 2013 r. i do roku 2018 obejmie inwestorów indywidualnych łączną kwotą 300 mln zł

Ważną kwestią  jest świadomość, że dom jest obecnie towarem. Źle zbudowany (energochłonny) dom spotka w przyszłości los paliwożernych samochodów, których dzisiaj nikt nie chce kupować i których cena spada najbardziej wraz i ich wiekiem.
Przynajmniej z tego powodu, budowa domu, który nie jest energooszczędny,  może okazać się w przyszłości kosztowym błędem.

Niemal o połowę wzrosła kwota zapowiadanego jednorazowego bezzwrotnego dofinansowania – do 50 tysięcy złotych dopłaty do budowy domu pasywnego oraz do 30 tysięcy złotych do domu energooszczędnego.

Wzrosło również dofinansowanie do zakupu mieszkań w budynkach pasywnych do 16 tysięcy złotych, a w energooszczędnych
do 11 tys. zł brutto. Dotacja kierowana jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera w tym również od spółdzielni mieszkaniowej.

To trzecia oferta, poza dopłatami do zakupu kolektorów słonecznych oraz przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, którą fundusz wspiera proekologiczne inwestycje osób fizycznych. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby dysponujące pozwoleniem
na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny, dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym
który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego.

Na takie wsparcie mogą również liczyć inwestorzy budujący domy tzw. systemem gospodarczym. Jednorazowe dofinansowanie zostanie wypłacone inwestorom po zakończeniu budowy oraz potwierdzeniu osiągnięcia zakładanych w projekcie oszczędności energii. Zainteresowani dopłatami nie będą musieli jechać do siedziby NFOŚiGW w Warszawie. Wystarczy zgłosić się do jednego z banków, które będą współpracowały z Funduszem, program bowiem będzie realizowany przy współpracy z sektorem bankowym.

Oferowane przez Fundusz wsparcie finansowe będzie przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu hipotecznego. Przekazanie pieniędzy odbywać się będzie bezgotówkowo, w formie dotacji wypłacanej bezpośrednio na konto kredytowe beneficjenta. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu tłumaczy Witold Maziarz, rzecznik Funduszu.

W najbliższych miesiącach zostanie ogłoszony nabór banków zainteresowanych współpracą oraz szczegółowe wymagania techniczne dla dofinansowywanych budynków.

Kredyt z dopłatą powinien się pojawić w okienkach bankowych w I kwartale 2013r. Program zaplanowano do 2018 roku ponieważ dwa lata później (2020 rok) budowanie domów o niemal zerowym zużyciu energii” stanie się obowiązkiem wszystkich inwestorów w Polsce (na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.) Wielka Brytania zapowiedziała wprowadzenie tego obowiązku już w 2016 roku.

Narodowy Fundusz oferowanymi dopłatami chce przygotować inwestorów, projektantów, wykonawców i producentów materiałów budowlanych, do zaostrzonych wymagań dyrektywy. Program ma stanowić rynkowy impuls do zmiany standardów budowy budynków
w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. To pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii.
Żródło : Rzeczpospolita.

Bank Ochrony Środowiska przygotowała na osób fizycznych i dla wspólnot mieszkaniowych atrakcyjna formę kredytowania solarów słonecznych.  Słoneczny EkoKredyt  umożliwia klientom zwrot nawet 45% inwestycji związanej z zakupem i montażem kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej albo do podgrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania innych odbiorników ciepła w budynkach mieszkalnych. Środki te będą pochodziły z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Bank kredytuje nawet 100% inwestycji, zwracając jednak uwagę, ze koszt kwalifikowany przedsięwzięcia, które nie może przekraczać 2.500 zł/m˛ powierzchni całkowitej kolektora. Okres kredytowania jest dostosowany do potrzeb klienta. Dla osób fizycznych może to być 8 lat, natomiast dla wspólnot mieszkaniowych do lat 20. Łączna kwota opłat i prowizji od kredytu nie może przekroczyć 5%.
Z dotacji na częściową spłatę kredytu nie może korzystać osoba fizyczna jak i wspólnota mieszkaniowa będąca odbiorcą ciepła z sieci miejskiej.

Beneficjentem dotacji może być tylko jedna osoba. W przypadku gdy dom lub mieszkanie ma kilku współwłaścicieli to beneficjent od pozostałych współwłaścicieli musi posiadać zgodę na montaż kolektorów słonecznych.  Bank występuje do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wypłatę dotacji po uzyskaniu protokołu końcowego odbioru inwestycji.

Bank Ochrony Środowiska przygotował dla wszystkich klientów indywidualnych kredyt na zakup i montaż różnych wyrobów i urządzeń, które służą ochronie środowiska.

Do tej grupy bezsprzecznie możemy zaliczyć ,,kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy dociepleń budynków i wiele innych. Bank może skredytować nawet 100% inwestycji i okres kredytowania może wynosić
nawet 8 lat. Jednak trzeba pamiętać, koszty montażu mogą być kredytowane w jednym  z poniższych przypadków

  •    gdy Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie Wykonawcą
  •    gdy Wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym Bank podpisał porozumienie
  •    gdy Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń i wyrobów zakupionych wyłącznie
    na zasadach obowiązujących dla niniejszego.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska

 Więcej informacji na temat programu na stronie: www.nfosigw.gov.pl